Εφηβεία: μια μετάβαση σε μεταβατικούς καιρούς.

Εφηβεία: μια μετάβαση σε μεταβατικούς καιρούς.

Είναι δεδομένο πως μπροστά στη μεταβατική περίοδο της εφηβείας, σε μια κοινωνία που αλλάζει και η ίδια, μαζί με τα παλιά ερωτήματα προκύπτουν και νέα. Για να αντέξουμε την αβεβαιότητα χρειάζεται να επικαιροποιήσουμε παλιές δεξιότητες και να μάθουμε νέες. Για να βάλουμε σταθερά μα και ευέλικτα όρια χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με τον έφηβο μέσα μας, μένοντας παράλληλα σταθεροί στον ενήλικο ρόλο μας. Να ανακαλύψουμε την ελευθερία που έχει η δέσμευση και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

Με αυτό το σκεπτικό προγραμματίστηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 διαδικτυακή ομιλία με τίτλο: “Εφηβεία: μια μετάβαση σε μεταβατικούς καιρούς.” Η εισήγηση έγινε από τον κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη, ο οποίος υπηρετεί ως Σχολικός Ψυχολόγος στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο.

Επιστροφή στο Γυμνάσιο

2022-11-14T12:10:41+03:00
Go to Top