ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ”

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Χρυσοπράσινο Φύλλο θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αργυρούπολης. (Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση )

Άλλες Δραστηριότητες

2021-08-24T15:02:09+03:00
Go to Top