Καινοτόμες Δράσεις2022-03-24T10:52:54+03:00

Καινοτόμες Δράσεις

1304, 2018

OPEN DAY 2018: « ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΩ ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ: Η Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος αλλαγών στη φύση της παιδικής ηλικίας. Σήμερα τα παιδιά εμφανίζονται με περισσότερο στρες, περισσότερο νευρικά και ευερέθιστα, κακόκεφα και χωρίς διάθεση να ασχοληθούν με οτιδήποτε, πιο μελαγχολικά και πιο μοναχικά, πιο παρορμητικά και ανυπάκουα» (DanielGoleman).

503, 2018

Anti Bullying Project

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Από το Εγώ στο Εμείς: Η Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο», τα παιδιά της ΣΤ' τάξης μαζί με τις δασκάλες τους και την ψυχολόγο κυρία Σοφία Κάσση έκαναν ένα… διαφορετικό μάθημα.

2306, 2016

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ “ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ”

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του, φέτος εφαρμόστηκε στο σχολείο μας το μοντέλο της «αντεστραμμένης τάξης» για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ε’ δημοτικού. Είναι ένα μοντέλο διδασκαλίας σύμφωνα με το οποίο η παράδοση του μαθήματος φεύγει από τον χώρο ομαδικής μάθησης (τάξη) και μεταφέρεται στον χώρο ατομικής μελέτης (σπίτι).

1803, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τον εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας των ρητών αριθμών στη Γ’ τάξη του σχολείου μας. Το σχολικό έτος 2016-2017 η εφαρμογή του προγράμματος επεκτάθηκε σε όλα τα τμήματα της Γ’ τάξης, προκειμένου να παρέχουμε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία για εννοιολογική κατανόηση των κλασματικών αριθμών.

Go to Top