Άλλες Γυμνασίου2022-03-24T13:38:13+03:00

Άλλες Δραστηριότητες

1211, 2012

Εργαστήρια φυσικών επιστημών

Λαμβάνοντας υπόψη μας πως το σχολείο οφείλει να είναι χώρος ανάπτυξης της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, μετέπειτα ενεργών πολιτών, αξιοποιούμε στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικής και χημείας. Το πρώτο βήμα της δημιουργικής διδασκαλίας είναι να τίθενται ερωτήματα σχετικά με το υπό μελέτη θέμα, ώστε να εξάψουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η διεξαγωγή, επομένως, ενός πειράματος από το διδάσκοντα και η προσπάθεια ερμηνείας του "παράξενου" απ' τους μαθητές προάγει δεξιότητες όπως τη νοητική ευχέρεια, τη νοητική ευελιξία, την πρωτοτυπία της σκέψης, την ικανότητα επεξεργασίας μιας ιδέας.

Go to Top