Εκπαιδευτικό – Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «CERN 2022»

Ελληνογαλλική Σχολή - Cern

Το πρόγραμμα «CERN 2022» είναι μια ιστορική συνεργασία με το σημαντικότερο σε παγκόσμιο επίπεδο εργαστήριο Σύγχρονης Φυσικής, το περίφημο CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) και την ΟΙΕΛΕ! Ο κ. Γιώργος Κοϊνάκης, καθηγητής φυσικής της Σχολής μας είναι ένας από τους 25 Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα!

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

  1. Η εξοικείωση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών με την Σύγχρονη Φυσική.
  2. Η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  3. Η γνωριμία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών με την Ιστορία της Επιστήμης και τον καθοριστικό ρόλο του CERN.

Στην πρώτη φάση, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρακολούθησαν διαδικτυακές διαλέξεις εκλαΐκευσης της Επιστήμης με αντικείμενο «Εισαγωγή στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων», με σκοπό να εισαγάγουν τους εκπαιδευόμενους στα «μυστικά» της Σύγχρονης Φυσικής ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η αποστολή του CERN.

Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των εκπαιδευόμενων στο CERN!

Στην τρίτη και τελευταία φάση οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν και στον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών αλλά και στα παιδιά τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από την συγκεκριμένη δραστηριότητα!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

2022-05-17T02:08:27+03:00
Go to Top