Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS)

8οι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας

Στο πλαίσιο της επιλογής του σχολείου μας για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, οι υπεύθυνες καθηγήτριες κα Α.Μ. Δελία και κα Π. Αρβανίτη παρακολούθησαν μια ημερίδα αφιερωμένη στους στόχους και τις δράσεις τις οποίες η αρμόδια ομάδα μαθητών των τριών τάξεων του Λυκείου καλείται να υλοποιήσει την φετινή χρονιά. Το μήνυμά μας, μέσω του προγράμματος, είναι η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της ενεργούς συμμετοχής των νέων στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, ως μελλοντικοί ambassadors. Ένα παράθυρο στον κόσμο ανοίγει για αυτούς, τους νεαρούς σκεπτόμενους Ευρωπαίους πολίτες!

Περιγραφή και στόχοι του Προγράμματος

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” (European Parliament Ambassadors Schools – EPAS).

Κεντρικός στόχος της όλης προσπάθειας είναι η εμπέδωση και ανάδειξη των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, το διάλογο, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση του δημοσίου βίου και στην εμπέδωση της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και με τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μαθητές – και καθηγητές – ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν δράσεις που βελτιώνουν τη γνώση τους σχετικά με τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

2024-03-14T02:05:36+03:00
Go to Top