ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2015-2016)- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος των βιωματικών δράσεων μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας αλλά και να τα ελέγχουμε όταν αυτό είναι απαραίτητο. Μάθαμε επίσης τρόπους να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση του άλλου.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στο άγχος αφού με την χρήση ερωτηματολογίων συμπεράναμε ότι αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τους μαθητές της Α’ γυμνάσιου. Μετά από έρευνα συγκεντρώσαμε τρόπους που προτείνονται ως κατάλληλοι για τον έλεγχο του άγχους και αφού τους δοκιμάσαμε τους προτείναμε στους συμμαθητές μας.

Μερικές συμβουλές που συγκεντρώσαμε για τη διαχείριση του άγχους

2021-08-24T14:59:07+03:00
Go to Top