Συμμετοχικές Δράσεις

Διαγωνισμοί

Το σχολείο μας ενθαρρύνει και προωθεί τη συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμούς ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και την παρουσία τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα μικρά παιδιά με τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συμμετέχουν σε συνεργατικές δράσεις μαζί με άλλα σχολεία από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eTwinning.

Καινοτόμα Προγράμματα

Στη σχολική μας ζωή εντάσσονται μορφωτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνονται από φορείς και οργανώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

2021-08-23T18:52:56+03:00
Go to Top