Όμιλος επιχειρηματολογίας – αντιλογίας Γυμνασίου – Λυκείου

Ο όμιλος αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει την ευγλωττία και την κριτική σκέψη των μαθητών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά
καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όχι μόνο στη λογική σύνταξη επιχειρημάτων και την πειθαρχημένη συνεργασία με τους συμπαίκτες τους, αλλά και στο να ασκούν κριτική στις θέσεις των αντιπάλων τους με σεβασμό και κοσμιότητα. Η συμμετοχή των μαθητών έχει ως αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα την όξυνση των διανοητικών ικανοτήτων των μαθητών, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και την απόκτηση ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου. Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές συμμετέχουν σε πολλούς μαθητικούς αγώνες ρητορικής.

Εκπαιδευτικοί ομίλου: κα Μαριλένα Μαραθεύτη, κα Αναστασία Σιατραβάνη