Όμιλος Model United Nations (MUN)

Ο όμιλος Αγγλόφωνου Μαθητικού Μοντέλου ΟΗΕ (Model United Nations, MUN) είναι ένα καινοτόμο, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – προσομοίωση των εργασιών των οργάνων του ΟΗΕ. Συμμετέχοντας στον όμιλο, οι μαθητές ερευνούν και ενημερώνονται μεταξύ άλλων για θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού περιεχομένου, θέματα περιβάλλοντος και παγκόσμιας ειρήνης. Μαθαίνουν να επεξεργάζονται πληροφορίες, συγκροτούν εισηγήσεις και συνθέτουν ψηφίσματα χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα με στόχο τη συμμετοχή τους σε Μαθητικά Συνέδρια Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών, που θεωρείται ορόσημο στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Διαμορφώνονται έτσι συνειδητοποιημένοι πολίτες με συγκροτημένο δημόσιο λόγο, με γνώση και ευαισθησία σε διεθνή ζητήματα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ντόρα Ασυριάν