Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Πρόγραμμα ”Melun ville d’ Europe”

Συνεργασία της Στ’ τάξης με το σχολείο Paul Cézanne της πόλης Melun στη Γαλλία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Melun, Ville d’Europe/ Melun, Πόλη της Ευρώπης». Οι μαθητές και των τεσσάρων τμημάτων γαλλικών της Στ΄ αλληλογραφούν με τους μαθητές των δημοτικού σχολείου Paul Cézanne και ανταλλάσουν πληροφορίες και υλικό πάνω στο θέμα «Καρναβάλι στην Ευρώπη» .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί από τη Σχολή Jeanne D’Arc :

Σοφία Λεοντιάδου

Μαρία Τσακίρογλου (συντονισμός)

Πέλλη Μπασακίδη (συντονισμός)

Νέβη Γκρουλλέρο

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί από το γαλλικό σχολείο Paul Cézanne :

Leïla Adlimi

Pascal Guirao

Audrey Tourigny

Emmanuel Rombourg

Randa Flici

Melun 2015

Melun 2016

Melun 2017