Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Όμιλος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (για τη Β’ Γυμνασίου, Τετάρτη 15:15-16:45)

Το Γυμνάσιό μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» με διετείς διασχολικές συμπράξεις Σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,το οποίο συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και από συντονιστές του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής χρονιάς (β΄γυμνασίου) εκπονούν εργασία από κοινού με σχολείο της Κύπρου, την οποία παρουσιάζουν σε ευρύ κοινό στην Ελλάδα και στην Κύπρο την επόμενη σχολική χρονιά (γ΄γυμνασίου), οπότε και πραγματοποιείται ανταλλαγή επισκέψεων. Η θεματολογία αφορά σε θέματα διαχείρισης χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων, σε θέματα αστικού περιβάλλοντος κ.ά.

2021-08-24T14:28:53+03:00
Go to Top