Όμιλος Ju Jitsu

Προσχολική και σχολική αυτοάμυνα με εφαρμοσμένες τεχνικές Ζίου Ζίτσου: Τα παιδιά αποκτούν αίσθηση του χώρου, μαθαίνουν να προστατεύουν τον εαυτό τους από κάποια ανεπιθύμητη πτώση που θα οδηγούσε σε έναν ενδεχόμενο τραυματισμό (πχ. μαθαίνουν πώς να προστατεύσουν το κεφάλι τους και τον αυχένα σε μια πτώση) και αποκτούν αυτοπεποίθηση και πειθαρχία.

Υπεύθυνος του ομίλου Ζίου Ζίτσου είναι ο ο κύριος Μάριος Μαυρουδάκος, παγκόσμιος πρωταθλητής και διπλωματούχος εκπαιδευτής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.