Όμιλος Ρομποτικής

Ο Όμιλος Ρομποτικής δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες κάνοντας σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα παιδιά ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιώντας τη μέλισσα Bee-Bot, πακέτα LEGO και άλλα προγραμματιζόμενα ρομπότ.
Ο όμιλος γίνεται μέσω παιχνιδιού υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου καθηγητή για την προσχολική ηλικία, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Πληροφορικής.
Υπεύθυνος του ομίλου Ρομποτικής είναι ο καθηγητής Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής, κ. Θεόδωρος Κίτσος.